Archiwum autora: paweldudek

dworek_2010

Dworek Siemiradzkiego trafił w ręce dawnych właścicieli

Powiat Radomszczański wydał dziś komunikat mówiący, że dawny dworek Siemiradzkiego nie jest już w zarządzie samorządu, ale że został zwrócony poprzednim właścicielom. Zapewne chodzi o spadkobierców rodziny Kryńskich, którzy od wielu lat domagali się zwrotu majątku przejętego przez państwo po drugiej wojnie światowej.

Poniżej przytaczam treść komunikatu starostwa powiatowego w Radomsku.

Park i pałac w Strzałkowie znany m. in. z tego, że był letnią rezydencją słynnego malarza Henryka Siemiradzkiego (artysta zmarł tam w 1902 r.), w wyniku reformy rolnej przeprowadzonej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. został wraz z całymi Dobrami Ziemskimi Strzałków przejęty na własność Skarbu Państwa.

Po reformie administracyjnej i utworzeniu powiatów, nieruchomość, na terenie której działała nieistniejącą już szkoła rolnicza, stała się własnością Powiatu Radomszczańskiego. W 2011 r. spadkobiercy byłych właścicieli dóbr ziemskich Strzałków wystąpili do Wojewody Łódzkiego o zwrot części nieruchomości, obejmującej m.in. dawny budynek szkoły rolniczej w Strzałkowie wraz z działką o pow. 4,04 ha.

W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał, iż ,,zespół dworsko – parkowy” nie powinien zostać znacjonalizowany w ramach reformy rolnej przewidzianej dekretem PKWN, a budynek szkoły oraz otaczający ją park (nieruchomość o pow. 4,04 ha) muszą zostać zwrócone spadkobiercom byłych właścicieli majątku Strzałków. Powiat odwołał się od tej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny w lipcu 2020 r. oddalił jednak skargę kasacyjną. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została utrzymana w mocy.

Nieruchomość po byłej Szkole Agrobiznesu w Strzałkowie, w części obejmującej budynek szkoły wraz z terenem przyległym o pow. 4,04 ha została przekazana spadkobiercom byłych właścicieli w ostatnich dniach 2020 r. Pozostała część nieruchomości, wchodząca w skład majątku po byłej Szkole Rolniczej (pow. 57,45 ha) stanowi własność Powiatu Radomszczańskiego.

radomszczanski_8.01.2021_1radomszczanski_8.01.2021_2radomszczanski_8.01.2021_3radomszczanski_8.01.2021_4radomszczanski_8.01.2021_5radomszczanski_8.01.2021_6radomszczanski_8.01.2021_7radomszczanski_8.01.2021_8

janobrapalski

Jan Obrąpalski – siostrzeniec Henryka Siemiradzkiego

Wbrew tytułowi artykułu, Jan Obrąpalski nie był znany przede wszystkim z racji bycia siostrzeńcem słynnego malarza. W jego życiorysie znalazły się dokonania, które z całą pewnością zasługują na uznanie. A pokrewieństwo z Henrykiem Siemiradzkim to tylko taka – jak by to rzec – ciekawostka w biografii. Mimo tego ta właśnie ciekawostka sprawiła, że dziś o Janie Obrąpalskim tutaj piszę. A więc do rzeczy.

Czytaj dalej

Przedszkolaki z Radomska wyruszyły śladami Wielkich Polaków do biblioteki w Strzałkowie

przedszkolaki_wycieczka_biblioteka_2019_1

Podążając śladami Henryka Siemiradzkiego dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5 w Radomsku odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzałkowie. Wycieczka nawiązywała do projektu „ Śladami Wielkich Polaków” realizowanego w przedszkolu. Dzieci miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat wielkiego artysty malarza, który w przeszłości zamieszkiwał dworek w Strzałkowie. Pani Kierownik, Beata Merta, w interesujący sposób przedstawiła wybrane dzieła Henryka Siemiradzkiego i krótko opowiedziała o życiu artysty.

Czytaj dalej