Wkrótce rozpoczną się prace związane z wycinką części starych i zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie zabytkowego parku wokół dworu w Strzałkowie.

Zarząd powiatu wyraził zgodę na usunięcie dziesięciu drzew z terenu zabytkowego parku w Strzałkowie: siedmiu lip, dwóch jesionów oraz jednej morwy. Wszystkie te drzewa ocenione zostały jako uschnięte. Wyłoniony został też wykonawca prac związanych z wycinką. Decyzja podjęta została w związku z licznymi interwencjami mieszkańców Strzałkowa, którzy alarmowali, że zły stan drzew rosnących na granicy parku, w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i handlowych przy ulicy Kochanowskiego stwarza zagrożenie nie tylko dla mienia, ale także i życia oraz zdrowia ludzkiego.

Park w Strzałkowie wpisany jest do rejestru zabytków, pozwolenia na wycinkę dziesięciu drzew udzielił także Wojewódzki Konserwator Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. Prace ma wykonać jedna z radomszczańskich firm (wyłoniona w konkursie ofert). Ich koszt to 5400 zł. Pozyskane w wyniku wycinki drzewo ma zostać przekazane jako opał do ogrzewania budynku po byłej Szkole Agrobiznesu w Strzałkowie. Prace powinny zakończyć się do 30 marca.

Na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Radomsku

Podziel się tą wiadomością: