Natrafiłem na ciekawy artykuł z „Gazety Radomskowskiej” z 20 lutego 1938 roku (strona 8). Nosi on tytuł „Ze Strzałkowa”. Poniżej cytuję go w całości, zachowałem oryginalną pisownię.

W ub. niedzielę w Strzałkowie, w świetlicy dworskiej, w obecności ks. prob. Banaszkiewicza, p.p. Kryńskich, wł. maj. Strzałków, i kier. szkoły p. Szydziaka odbyło się otwarcie uniwersytetu ludowego, powstałego z inicjatywy tamtejszego oddziału Stow. Mężów Katolickich. Na otwarciu pierwszej tego rodzaju placówki oświatowej w Strzałkowie lokal świetlicy wypełniony był po brzegi, co świadczy, że wieś interesuje się zagadnieniami oświatowemi.

Rzeczowo i przystępnie opracowany referat p. t. „O Kościele Katolickim” wygłosił ks. prob. Banaszkiewicz. Następne wykłady odbywać się będą w każdą niedzielę o godz. 4 p.p.

Pierwsze uniwersytety ludowe zaczęły powstawać w Polsce na początku XX wieku, a ich rozkwit nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym. Na uniwersytetach ludowych podejmowano działania edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Najważniejszą cechą uniwersytetów ludowych było opieranie się tych instytucji na dobrej woli potencjalnych słuchaczy. Ludzie przychodzili tam, by zaspokoić własne potrzeby duchowe. Uniwersytety ludowe istnieją w podobnej formie do dziś. W Strzałkowie nie funkcjonuje już taka instytucja.

Podziel się tą wiadomością: