W tym miejscu znajduje się moja praca magisterska, która nosi tytuł „Henryk Siemiradzki i jego związki z powiatem radomszczańskim”.

W 2010 roku ukończyłem historię na jednolitych studiach magisterskich na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Praca została napisana na seminarium z historii nowożytnej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego. Końcowa ocena pracy magisterskiej: 5.0.

Postanowiłem, że nie będę ingerował w treść pracy, mimo że po jej napisaniu dotarłem do nowych materiałów. W sumie jest to strona tytułowa + 95 stron pracy. Miłej lektury!

Pobierz pracę (plik .pdf, ok. 10 MB)

Podziel się tą wiadomością: