W otchłaniach internetu można znaleźć wiele interesujących rzeczy. Ja natrafiłem ostatnio na ciekawy dokument. Jest to projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych – remontowych w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Strzałkowie. Dokument ten pochodzi z 2009 roku. W zamierzeniach inwestycyjnych przewidziano izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową oraz rozbiórkę i wykonanie nowej opaski budynku. Dlaczego ten specjalistyczny dokument może interesować miłośników Strzałkowa i Siemiradzkiego?

Dokument ma w sumie 20 stron. Oprócz typowych urzędniczych i proceduralnych fragmentów, znajdują się tam także te, które mogą nas szczególnie interesować. Na stronie 10 zamieszczono rys historyczny kościoła. Na stronach 15-19 znajdują się fotografie przedstawiające kościół na zewnątrz i wewnątrz. Ukazane są tam też miejsca niedostępne na co dzień dla wiernych.

plik_projekt_budowlany_2009

Plik w formacie .pdf można zobaczyć po kliknięciu na powyższy obrazek.

Podziel się tą wiadomością: