przedszkolaki_wycieczka_biblioteka_2019_1

Podążając śladami Henryka Siemiradzkiego dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5 w Radomsku odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzałkowie. Wycieczka nawiązywała do projektu „ Śladami Wielkich Polaków” realizowanego w przedszkolu. Dzieci miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat wielkiego artysty malarza, który w przeszłości zamieszkiwał dworek w Strzałkowie. Pani Kierownik, Beata Merta, w interesujący sposób przedstawiła wybrane dzieła Henryka Siemiradzkiego i krótko opowiedziała o życiu artysty.

przedszkolaki_wycieczka_biblioteka_2019_2

Przedszkolaki miały też okazję zobaczyć miejsce, w którym malarz mieszkał i pracował. Zaciekawiła je ogromna lipa, pod która podobno artysta tworzył swoje dzieła. Liczba pytań, które zadawały dzieci, świadczy o ich zainteresowaniu życiem tego Wielkiego Polaka. Natomiast ukazanie piękna i niezwykłości naszego regionu przyczynia się do rozbudzania postaw patriotycznych naszych pociech.

przedszkolaki_wycieczka_biblioteka_2019_3

Podziel się tą wiadomością: