Henryk Siemiradzki był właścicielem ogromnych terenów w Strzałkowie i okolicach. Szacuje się, że jego posiadłości obejmowały około 364 hektary. Nic więc dziwnego, że kupując dwór z folwarkiem stał się on także posiadaczem ciekawych obiektów. Takim ciekawym obiektem jest młyn wodny we wsi Wrony, nad Orzechówką. Czarno-białe zdjęcie załączone do artykułu pochodzi z Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, tom 4, zeszyt 2 z 1969 roku.

Dane z 1895 roku (od 1884 roku Siemiradzki był właścicielem terenu gdzie stał młyn) mówią, że obiekt ten składał się z jednego domu, w którym mieszkało sześć osób. Teren obejmował 109 mórg ziemi. Dziś po młynie nie ma już widocznych znaków. Obecnie (dane aktualne na 2009 r. z książki, której tytuł niżej podaję) zachowała się jedynie drewniana część magazynowa i mieszkalna. Urządzenia wodne i przemiałowe zostały zlikwidowane w 1969 roku, a część produkcyjna w 1970 roku.

Informacje zaczerpnąłem z książki Tomasza Kuźnickiego pt. „Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (katalog)” z 2009 roku. Gdy będę następnym razem przejeżdżał przez Wrony, zrobię zdjęcie dawnego magazynu i części mieszkalnej – jeśli jeszcze się zachował.

Aktualizacja z lipca 2022 roku

Przejeżdżając przez okoliczne lasy, skręciłem w kierunku miejscowości Wrony. Okazuje się, że nadal istnieje tam budynek, który uwieczniono na zdjęciu z książki z 1969 roku, a także wspomniano w książce T. Kuźnickiego. Budynek ten wydaje się nawet zamieszkany, ale w to już nie wnikałem. Poniżej znajduje się zdjęcie zrobione z podobnej perspektywy jak czarno-biała fotografia na początku artykułu.

wrony_dawne_zabudowania_mlynskie_VII_2022

Podziel się tą wiadomością: