Projekt wykonania robót budowlanych-remontowych w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Strzałkowie (2009)

W otchłaniach internetu można znaleźć wiele interesujących rzeczy. Ja natrafiłem ostatnio na ciekawy dokument. Jest to projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych – remontowych w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Strzałkowie. Dokument ten pochodzi z 2009 roku. W zamierzeniach inwestycyjnych przewidziano izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową oraz rozbiórkę i wykonanie …

Siemiradzki na… maturze z historii

Aktualnie obowiązująca podstawa programowa edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum to dokument, w którym zawarte są m.in. tzw. treści nauczania. Jeden z elementów tych treści, przeznaczonych dla uczniów liceów (uczących się w zakresie rozszerzonym) pośrednio wskazuje, że należy posiadać wiedzę na temat… twórczości Henryka Siemiradzkiego.